Vrienden,

 

Zo tegen het einde van elk jaar blikken we met elkaar terug en vragen we ons dit jaar oprecht af over wiens rug wordt de crisis -als die wordt opgelost - opgelost en worden we verlost van al die verontrustende berichten, die sombere gezichten van

de politieke leiders die niet leiden maar intussen lijden wij, de simpele staatsburgers wel, worden we bedreigd met kommer en

kwel bij monde van deskundigen, economen, ministers uit het verleden en uit het heden, kamerleden, nieuwslezers en commen-

tatoren en wat we dan horen is dat het reservefonds moet worden verhoogd naar duizend miljard euro, we horen over de neuro en de zeuro. Ze zijn nu al met z’n vieren. Italië terug naar de lire,

Spanje zonder franje terug naar de peseta en de drachme terugin Griekenland want daar liep het al jaren geleden uit de hand

en eerlijk is eerlijk - het pond is ook niet meer zo gezond.  Wat gaan ze met ons pensioen doen? Wat hebben ze met onze

premies gedaan? Waar is ons goeie geld heengegaan? Als de één verliest moet een ander toch winnen? Waar woont dan die winnaar?

Hoe kreeg hij het voor elkaar? Ging dat middels bonussen en gewoon met een extra jaarloon of was de sint hem welgezind                  

Johannes Franciscus Hoogervorst, ex minister van financiën, later van Volksgezondheid Welzijn en Sport weet precies wat

er aan schort. “We hadden het nooit moeten doen maar we deden het met de kennis van toen”. Tot 1982 was hij lid van de

PvdA en met de kennis van 1986 werd hij toen waarachtig lid van de VVD. Hij was aan het begin van deze eeuw in ieder ge-

val iets te eurodaadkrachtig.We vragen ons af: “Wie is nou er eigenlijk de baas, wie spreekt

onze taal? Is dat de heer Hendrik Johannes Cruijff of de edele heer Aloysius Paulus Maria van Gaal, zijn het de beleggers,

de banken de financiële markten met hun financiële infarcten of zijn het toch de politici, is het onze eigen Mark Rutte die ons

tegen de crisis zal beschutten of Nicolas Sarkozy samen met Angela Merkel – spelen zij een soort wie van de drie - of allebei geheel en al zelfstandig, een beetje eigenlandig of  Barack Hussein, Obama of is het toch Vladimir Vladimirovich Poetin of Dimitri Medvedev? 

 

Wie het weet mag het zeggen. Het is tijd voor de appelflappen en wat grappen, de oliebollen en wat grollen, de kerstkransen, wat drinken en wat schransen.

Home