Home            
Vergunningen
Adresgegevens

Bedrijvencentrum Noord/West
Melbournestraat 30
3047 BJ Rotterdam

Tel:..010 - 437 15 77
Fax:.010 - 437 16 44
E-mail:
info@kosmosbv.nl

 
 


Vergunningen voor een horecabedrijf of recreatie-inrichting

1. Exploitatievergunning

Iedereen die een horecabedrijf of recreatie-inrichting wil vestigen of overnemen of de exploitatie van een bestaande zaak of inrichting wil wijzigen of uitbreiden heeft een exploitatievergunning nodig. Ook als er wijziging komt in het aantal of de samenstelling van de vergunninghouders moet opnieuw een exploitatievergunning worden aangevraagd. De exploitant kan een ondernemer zijn, maar ook een vereniging of stichting.

NB. Wordt er in de gelegenheid ook alcohol verkocht of geschonken, dan is daarnaast nog een drank- en horecavergunning nodig.

Procedure :

De exploitant moet persoonlijk de aanvraag indienen. Voor aanvragen in Rotterdam is het adres: Bureau Vergunningen, Coolsingel 197 te Rotterdam, tel: 010-4895641. De balie is geopend van maandag 13.00 tot 17.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.
Voor de aanvraag moet telefonisch een afspraak worden gemaakt.
De aanvraagkosten liggen tussen de € 400,00 en € 450,00. De aanvraagkosten moeten direct bij de aanvraag worden betaald.

Voor de aanvraag moet het volgende worden meegenomen :
- een legitimatiebewijs (paspoort, verblijfsvergunning) : geen rijbewijs ;
- voor niet Nederlanders: een vergunning tot verblijf en een werkvergunning ;
- een huur- of pachtcontract of een bewijs van eigendom.
- een situatietekening op schaal en bij een terras een plattegrond met precieze   afmetingen;
- een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel ;
- een kopie van de statuten, indien het een vereniging of stichting betreft ;
- bij overname van een bestaande inrichting: de oude raamkaart ;

2. Drank- en horecavergunning

Bestemd voor :
Ieder die een horecabedrijf of recreatie-inrichting waar alcoholhoudende dranken worden verstrekt wil vestigen of overnemen of de exploitatie van een bestaande inrichting wil wijzigen, waardoor de rechtsvorm wijzigt of waardoor het aantal of de samenstelling van de leidinggevenden wijzigt heeft een drankvergunning nodig.

Procedure :

De exploitant moet persoonlijk de aanvraag indienen.
Bij de aanvraag moet het volgende worden meegenomen :
- een legitimatiebewijs (paspoort, verblijfsvergunning) : geen rijbewijs ;
- een huur- of pachtcontract of een bewijs van eigendom ;
- een situatietekening met de maten van de ruimte(n), de plaats van de toiletten   met
voorportaal en de ventilatiecapaciteit;
- een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel ;
- de arbeidscontracten van het personeel
- een bewijs Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden. Leidinggevenden moeten  25 jaar of ouder zijn.

Indien de inrichting meer dan 60 uur per week geopend is moet een 2e leidinggevende in het bezit zijn van de verklaring Sociale Hygiëne.

Voor niet-commerciële horeca, zoals sportkantines, buurthuizen e.d. geldt het volgende :
Twee leidinggevenden moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne.
Op de tijden dat in de kantine alcohol wordt geschonken moet een van beide leidinggevenden aanwezig zijn, ofwel een barvrijwilliger die de korte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.
De vereniging houdt een registratie bij van deze barvrijwilligers.
Daarnaast moet het bestuur over een reglement beschikken, dat verantwoorde alcoholverstrekking waarborgt.
Huis- en gedragsregels, schenktijden e.d. maken onder meer deel uit van een bestuursreglement.
Een kopie van de statuten, van de lijst barvrijwilligers en van het bestuursreglement dient bij de aanvraag te worden meegebracht.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag dienen leges te worden betaald. De legeskosten liggen tussen € 350,00 en € 400,00.
Bij wijziging van bedrijfsleider / beheerder bedragen de legeskosten tussen € 150,00 en € 200,00


Copyright